En annan sorts tåg än vanligt syntes i dag i Göteborg. Verkliga demonstrationståg, samt lyckligtvis icke förverkligade planer på sådana, ställde i gengäld in diverse spårvagnsturer och stängde för en tid hela Lisebergs station för resande.

Spårbunden personal höll i det tåg som faktiskt gick med om att det tåg som inte gick inte ens borde ha fått gå. Mycket uppskattad blev denna inställning, och inte allenast av oss som råkar ha ett särskilt intresse för de vanliga tågen.

 
Göteborg, Göteborgs spårväg, Inga nazister i Göteborg, Liseberg, demonstration, politik,