När man som jag tycker om språk och järnvägar, finns det få uttryck som är mer irriterande än detta. En "tågstation", vad är det? Jo, det är klart att jag förstår vad det betyder; vem gör inte det? Problemet är att det ord som använts sedan 1800-talets första järnvägar, är järnvägsstation.

Det finns många skäl som anförs till varför man på senare år allt oftare börjat använda tågstation i stället. Det är ett kortare ord, det är bildat analogt med busstation, polisstation och taxistation, det är en anglicism i form av en direktöversättning från engelskans "train station".

Några direkta argument för denna nybildning har jag inte hört. Det är alltså, vad jag vet, ingen som direkt uppmanat till att byta ut järnvägsstation mot tågstation utan "det har bara blivit så". Efter att ämnet diskuterats intensivt i några trådar på Postvagnen de senaste dagarna länkades det därifrån till engelska Wikipedia, vars artikel om järnvägsstationer har rubriken "Train station".

Det visade sig att exakt samma diskussion förekommit i den engelskspråkiga världen: engelskans hävdvunna begrepp är railway station (brittisk engelska) och railroad station (amerikansk engelska) men på båda sidor om Atlanten har traditionalisterna utmanats av nybildningen train station. Av någon anledning (förmodligen slumpen) skapades wikipediaartikeln med rubriken train station och den har fått stå kvar. Artikelns diskussionssida lyfter fram många argument för både det ena eller andra, bland annat byggda på Wikipedias egna förhållningssätt, såsom principen om minsta möjliga förvåning (det vanligast använda begreppet ska vara huvudrubrik).

Ett argument som inte är överförbart till svenskan, är engelskans speciella språksituation där två mer eller mindre jämbördiga språkområden har skilda begrepp. Lika givet som railway är för engelskspråkiga i Europa, är railroad för en amerikan. Genom att använda "train station" kommer man bort från det problemet. Men, där fanns också det riktigt dumma argumentet att "eftersom det heter busstation, måste det ju heta tågstation. Man säger ju inte gatustation för den plats där bussen stannar." Om man för fram ett sådant argument har man inte bara missuppfattat frågan, man uppvisar också usla kunskaper i trafikhistoria (järnvägen kom före busstrafiken) och har den visserligen vanliga men inte alls korrekta uppfattningen att olika begrepp måste utvecklas på samma sätt.

En god tanke i sammanhanget, är att folk i allmänhet alltid kallat platsen där tågen stannar för "stationen". Det har alltid varit självklart vad man menar med det och någon precisering har inte behövts. Först på senare år, med resecentrer och bussterminaler i såväl större som mindre samhällen, har det uppstått ett behov av att precisera vilken station man menar. Därav ordet "tågstation", fastän det är ett fult (en subjektiv bedömning, visst, men sådana har också ett värde) och ohistoriskt (vilket däremot är helt objektivt) begrepp.

Det var en händelse som såg ut som en tanke att jag just i dag tittade inom en bokhandel i stan och på pysselhyllan hittade denna bok:

 

Det där såg ju lite intressant ut och jag började bläddra. Men vad hittade jag?

 

Isch då. Ett diskvalificerande uttryck? Ja, kanske, för det heter ju järnvägsstation...

 

böcker, järnvägsstation, om mig, språk,