Jag skrev ju i går om julens oväder och den diskussionsstorm som de stängda järnvägarna orsakade. Nu var det emellertid inte bara det som väckte uppmärksamhet utan en annan debattstorm skapades av Trafikverkets pressmeddelande.

"Stormbyar i södra och västra Sverige: Trafikverket stänger tågbanor" stod det nämligen i rubriken. I själva texten användes ordet "tågbana" ytterligare fyra gånger.

Tågbana! Även om vissa debattörer konstaterade att man nog förstår sammanhanget, var de allra flesta ense om att ordvalet var fullständigt tokigt. Tågbana? För en järnväg? Nej, men snälla...

Ordet tågbana definieras som leksaksjärnväg. Det är dessutom en ganska nedsättande benämning som bara är lämplig om man beskriver en företeelse i stil med Brios träjärnväg. Möjligen kan man också använda det för en enkel modelljärnväg, typ en enkel spåroval tillfälligt utlagd på köksbordet.

Om någon skulle titta på min modelljärnväg (som inte finns, men kanske gör det i framtiden) och kalla den tågbana, skulle jag eventuellt fnysa lite, alternativt undra tyst vad vederbörande menade med en sådan beteckning och vänligt göra henne uppmärksammad på förhållandet. Kanske skulle det inte vara formellt fel att kalla den för tågbana men alltså ändå olämpligt. Att däremot använda det för en riktig järnväg... nej, det är verkligen orätt.

Många kommentatorer ifrågsatte ordvalet även i direkta inlagor till Trafikverket, där en person var extra fyndig och frågade om Trafikverket tänkte stänga några bilbanor också. Nej, svarade Trafikverket. De skulle visserligen stänga några vägbroar men några bilbanor förvaltar man inte.

För att då säga det igen: Trafikverket förvaltar inte heller några tågbanor. Trafikverket ansvarar däremot för järnvägar. Ja, nästan varenda järnväg i hela landet är underställd Trafikverket. Det borde detta statliga verk känna till och dess kommunikatörer måste förstås underrättas om det. Kanske skulle man rentav vilja påstå att det borde vara ett krav för anställning, att man vet att "järnväg" är det korrekta ordet och då det dessutom är ett ord som varje svenskkunnig förstår, finns det ingen anledning att förenkla pressmeddelanden och skriva dem med barnspråk.

Nu är det naturligtvis så, som jag antydde tidigare, att de flesta som läser Trafikverkets pressmeddelande ändå förstår vad som åsyftas. Men – och detta är något som jag som språkanvändare och svensklärare aldrig nog kan betona – den som använder ett torftigt språk tas inte på allvar. Varje stavfel, grammatiskt misstag, sammanblandat uttryck eller felaktigt ordval, leder till att skribenten ses som okunnig inom det ämne som avhandlas. "Har du inte ens bemödat dig om att skriva riktig svenska, tänker jag inte för en sekund lita på att du har tagit reda på fakta i övrigt heller."

Låt det bli en läxa för framtiden, Trafikverket. Eftersom ni inte ens vet vad er verksamhet kallas på svenska, antar jag att ni inte är förmögna att uttala er om skicket på Sveriges järnvägsnät.

 


 

Fotnot 1:
Vissa medier vidarebefordrade Trafikverkets meddelande, däribland SVT:s text-tv.  De skrev från början också "tågbanor" men dagen efter hade man ändrat det till "tåglinjer".  (Det är ett ord som kan vara riktigt, eftersom tågtrafiken följer sina bestämda linjer och dessa sträckningar kan vara identiska med enskilda järnvägar, utgöra en del av en järnväg eller bestå av en kombination av flera järnvägar.)  Det sägs att ändringen gjordes efter att man hade fått påstötningar från läsare och det tvivlar jag inte på – SVT Text brukar nämligen ta till sig kritik och uppdatera sina sidor när man blir uppmärksammad på fel i texterna.

Fotnot 2:
Jag har tidigare kommenterat ordet tågbana.  I september 2013 var det SVT:s Västnytt som uttryckte sig felaktigt och i april 2015 en vän (och det sista inlägget är faktiskt riktigt roligt, tycker jag än idag).

 


 

(Det är förresten förfärligt hur sur jag har låtit i de senaste inläggen i den här bloggen...  Jag får försöka bättra mig på nyåret och hitta några trevliga anekdoter att berätta om i stället.  Gott nytt år så länge!)

Trafikverket, nyhetshändelser, språk, terminologi,