SVT rapporterar i kväll följande:

 

Det får mig att fundera på hur det är möjligt att man i dessa tider, då epidemin gör att det körs färre tåg än vanligt och en hel del personal är mer eller mindre övertalig, inte kan ge information nog? När det dessutom är om möjligt än viktigare än annars, att faktiskt ge korrekt information, och vikten av detta betonas dagligen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Ibland undrar man allt över varför folk inte tänker efter före och varför inte rätt personer finns på rätt plats.

Eller, för att driva lite med min stundom överdrivna syn på min förträfflighet: varför finns inte jag överallt där jag skulle behövas – i stället för att finnas där jag inte behövs?

Det kan man också undra över.

covid-19, information, om mig, Öresundståg,