Det är inte ofta museitåg blir uppmärksammade i allmänna nyhetssändningar. I förra veckan hände det emellertid, då denna sorgliga text stod att läsa på SVT text:

 

Av hittills okänd anledning (men mordbrand misstänks) brann alltså två stora magasinsbyggnader vid Karlsvik i utkanten av Luleå. De användes bland annat av två järnvägsföreningar, där Malmbanans vänner förlorade större delen av sin vagnpark. (Nästan alla lok fanns lyckligtvis på annat håll.) Om händelsen berättade även Sveriges Radio.

En av föreningens eldsjälar fotograferade platsen efter eldsvådan och bilderna kan rekommenderas. De visar en förödelse som skulle platsa i en katastroffilm och ser ut att vara tagna ur ett reportage från en krigsskådeplats.En intressant detalj var förstås det att magasinen var kopplade till tysk närvaro i Sverige under andra världskriget, vilket redan tidigare har givit dem rubriker. Dels har det arbetats för att göra dem till ett minnesmärke över de sovjetiska krigsfångar som inhystes där på väg hem från fångenskap i det tidigare tyskockuperade Norge. Dels har det hävdats att byggnaderna borde jämnas med marken för sin koppling till den tyska 40-talsregimen.

Nu förstördes de i brand och vem vet om det inte rentav gladde en eller annan anhängare av någon radikal rörelse med bristande förståelse för bevarandet av historiska monument. Det var i alla fall till allvarlig skada för minnet av en av den svenska historiens stoltaste byggnadsprojekt.

Kan vi nu få hoppas på positiva järnvägsnyheter framöver?

 


 

En annan händelse med en museiförening som fick allmän uppmärksamhet var då ett tåg från "SKÅJ" (Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg) backade in i en stoppbock i Karlstad i april. Först rapporterades det om händelsen i sig; senare skrattade man åt den lokalt framtagna glasstruten "Kulturkrocken".

(SVT:s artiklar om den händelsen, inklusive glassen, finns samlade på denna länk.)


 
Karlstad C, Luleå-Narvik, Malmbanan, Malmbanans vänner, SKÅJ, brand, museijärnväg, museitåg,