Ibland rapporteras det helt fel.  Följande stod i dag att läsa på SVT:s text-tv:

 
  • För det första var det inget tåg.  Det var en radda vagnar som höll på att rangeras, så en bättre benämning skulle vara ”växlingssätt”.
  • För det andra var bara en av vagnarna som var avsedd för naturiumcyanid.  De andra vagnarna var helt ofarliga.
  • För det tredje blev natriumcyanidvagnen inte skadad.  Den befann sig i en helt annan del av växlingssättet.
  • För det fjärde fanns det ingen natriumcyanid i vagnen.  Den var nämligen tom och man brydde sig bara om saken för att det hade kunnat finnas smärre rester kvar i den. (Vilket inte heller det spelade någon roll eftersom vagnen alltså inte ens fanns i närheten av olyckan.)
  • För det femte borde man ha tillagt att händelsen inträffade på Malmö godsbangård, alltså långt ifrån alla persontåg.

Med andra ord var detta en händelse som det gick bra att skriva dramatiska rubriker till – med ord som olycka, kollision, gift, cyanid – men i själva verket var det aldrig någon fara för just någon skada.  Tyvärr gällde att i samma stund som detta uppdagades, lade journalisterna händelsen åt sidan och brydde sig inte längre om att uppdatera sina artiklar.  Ergo: för all framtid (nåja) kommer folk att tro att en katastrof var ett ögonblick bort och att tågtrafiken är farlig och riskfylld.  Så är alltså inte fallet…

Malmö, medierapportering, olyckor,

Kommentera

Publiceras ej