Bo Frank är moderaternas kommunalråd i Växjö. Denna måndag den 1 februari 2016 var han på riksnyheterna två gånger, i helt olika frågor.

Först var han en av de lokala moderatledare som uttalade sig för att hans parti skulle sänka de ekonomiska ramarna för flyktingar och asylsökande, med motiveringen att det stack i ögonen på svenskar som betalat skatt hela livet och nu skulle betala för utlänningar som inte bidragit till den svenska välfärden.

Sedan kom frågan om höghastighetsjärnvägarna. Det rapporterades på förmiddagen att den så kallade Sverigeförhandlingen kommer att ha som utgångspunkt att banans södra gren ska gå längs sträckan Jönköping–Värnamo–Hässleholm–Lund. Inga mellanliggande orter ska få en station bekostad av staten, alltså varken Ljungby eller Markaryd som på senare tid argumenterat för detta. Inte heller vill man låta järnvägen göra en omväg österut via Växjö.

Detta sista fick Växjö kommun att gå i taket och genast skickades ett pressmeddelande ut, signerat kommunstyrelsens ordförande Bo Frank:
"Vi kan konstatera att man valt att endast knyta samman storstäderna och inte få till ett bygge som gynnar hela Sverige. Vi står fast vid vårt underlag som vi anser är det bästa för Sverige och som gynnar människor, näringsliv och kunskapsbildning i hela landet. Nu blir det en fråga för regering och riksdag om hela sydöstra Sverige skall stå utan infrastruktur."

Men snälla Bo Frank, det är väl inte konstigt att Sveriges regering struntar i sydöstra Småland. Det är ju i storstäderna som människor bor, som ekonomin växer, som satsningarna ger vinst. De pengar som järnvägen kommer att kosta, är skattepengar från invånarna i storstadsregionen. Då är det väl självklart att det är storstäderna som främst ska gynnas! Vad har lilla fjantiga Växjö att bidra med? Där finns inga stora företag och miljoner människor som behöver snabba transporter.

Det är förstås synd om dig, Bo Frank, att du råkar ha flyttat till Växjö, men det är ju inte vårt fel, vi som finns i regionerna kring storstäderna. Vi har alltid bott och betalat skatt här och då är det förstås vi som ska få våra transporter till de andra storstäderna tillgodosedda. Varför skulle vi betala för Växjös kommunikationer? Ni får väl jobba lite hårdare helt enkelt och ge ett större bidrag till Sveriges ekonomi, så kanske ni kan få järnväg en annan gång. Innan ni har börjat betala lika mycket skatt som vi i storstadsregionerna, ska ni inte komma med en massa krav. Det sticker liksom bara i ögonen på oss.

Bo Frank, Sverigeförhandlingen, Växjö, höghastighetsprojektet, politiker,

Kommentera

Publiceras ej