Efter ett inspirerande samtal vid lunchen idag, där en kollega helt oväntat började prata om Magic och vi tillsammans fick tillfälle att tala om sällskapsspelens ljuva sidor, kan jag inte låta bli att lägga ut en liten bild av den västsvenska Ticket to Ride-kartan som jag knåpade ihop häromåret.  Den är jag nämligen lite stolt över och jag har nog inte visat den i bloggen förut.

 

(Alldeles för länge sedan är det som jag spelade Ticket to Ride på ovanstående karta, men det är ju faktiskt till och med så, att arbetet med den västsvenska kartan var det som en gång fick mitt slumrande järnvägsintresse att vakna till liv.  Dess betydelse är därför rätt stor.)


Även om det är första gången jag visar en bild av Ticket to Ride: Västra Sverige 1917, har jag visat andra TtR-bilder (då främst från den sydöstsvenska/småländska kartan) i tidigare inlägg, Dessa inlägg nås genom att välja kategorin Spel, exempelvis i menyn överst i bloggen, eller genom följande länkar:

 

Fotnot: Magic (egentligen Magic: The Gathering), som nämndes i inledningen, är ett kortspel av rätt avancerat slag.  Eftersom det både är ganska tråkigt att spela och inte har ett dugg med järnvägar att göra, kommer det sannolikt inte att dyka upp i bloggen igen.

1435 mm, 891 mm, Ticket to Ride, TtR Västsverige,

All tågtrafik (nästan) i Skåne är inställd till i morgon förmiddag.  Då rapporterar Skånetrafiken följande:

 

 

Det finns inga allvarliga trafikstörningar inrapporterade i Skåne just nu.  Ja, tjena...


Edit: Fyra minuter senare ser det ut så här:

 

Det ser ju mer rimligt ut...  Så jag får väl tro dem då'rå.  Det var välan bara tillfälligt fel.  :)

mest på skoj, oväder,

I ett par dygn har det nu talats om den stora stormen som närmar sig den svenska västkusten.  Om några timmar kommer "Simone" att vara här, sägs det, och SMHI har utfärdat vädervarningar av högsta klass.  Som en följd därav har Trafikverket beslutat att ställa in så gott som all järnvägstrafik i hela södra Sverige.  Inte bara de kustnära och orkanhotade banorna, utan även järnvägar i det inre av Götaland, kommer att helt sakna trafik mellan klockan 16 i dag och klockan 12 i morgon.  I allmänhet gäller det såväl gods- som persontrafik men på några platser får godstrafiken respit och fortsätter tills vidare.

Vad ska man tycka om detta? Naturligtvis att det är tråkigt, men frågan är huruvida det är en rimlig åtgärd. Jag sitter tryggt inomhus (men kanske kommer att ha svårt att låta bli en promenad framåt kvällen) och planerar ingen längre resa än 2 km på cykel om en stund. Därför är det lätt att sitta här och kommer med visdomsord; det erkänner jag till att börja med...

Så vad säger min visdom? Jo, i det här fallet säger den att det inte kommer att bli så illa som man förutspått. Det kommer förstås att blåsa ned ett och annat träd, kanske till och med på järnvägarna. Däremot har jag svårt att tro att de kommer att bli så helt ofarbara att det är rimligt att helt blåsa av trafiken. Vissa kritiska sträckor, såsom Halmstad-Värnamo och Vaggeryd-Nässjö, kanske det kan finnas en poäng i att stänga av. Men Västkustbanan genom Halland? Där finns på långa sträckor inte många träd som kan blåsa ned över banor och kontaktledningar.

Stormens framfart kan med ett dygns framförhållning förutsägas på någon timme när.  Då låter det orimligt att behöva stänga av hela järnvägsnätet i 19-20 timmar.  Jag kan bara se två skäl till det stora tidsfönstret.  För det första att människor i beslutsfattande positioner vill göra sig lite märkvärdiga.  För det andra att man inte har förberett sig på att snabbt åtgärda de problem som eventuellt kommer att uppstå.

Detta sägs vara en vart tionde års-storm.  Borde det inte finnas beredskap för en sådan?  Ett sätt skulle kunna vara genom att placera ut folk med kompetens inom dels trädröjning, dels kontaktledningsreparation.

På sikt måste förstås också järnvägarna "trädsäkras".  Precis som det finns tydliga regler för de största landsvägarna, att träd inte ska få finnas inom ett visst avstånd från vägen, är det självklart att järnvägarna ska kunna fungera alldeles oavsett stormfällda träd.  Järnvägarna är inte heller längre eller fler än att det skulle bli en förhållandevis begränsad kostnad.  Inte minst som det skulle vara en baggis att forsla ut det avverkade timret...

Trafikverket, olyckor, oväder,