Genom hällregn på den östgötska slätten, längs kanaler och slussar och på vägar så små att de inte förekom på vare sig skyltar eller kartor, hamnade vi utanför Fågelsta.

 

Fågelsta är, som jag beskrev i två texter förra hösten (här och här), en järnvägsknut, där dubbelspåret Mjölby-Hallsberg möter det nedlagda smalspåret till Vadstena (bevarad som museijärnväg). Bara någon kilometer från Fågelsta fann vi spåret, lika smalt och fint som ett smalspår ska vara.

Här blev det fotografering igen. Först österut vid kilometer 41:

 

Den bortre skylten i bilden är just en kilometerskylt:

 

Den närmare talar om att ogräsbekämpning kommer att ske veckorna 29, 33 och 36. Tyvärr oklart vilket år...

Mellan Vadstena och Fågelsta korsar den nutida museibanan drygt tio landsvägar av olika storlek. Just här, vid den korsning som är nr 2 räknat från Fågelsta, är banan för tillfället bruten och man har lagt asfalt i stället. Det hindrar emellertid inte järnvägsfordon...

 

Jag hoppas att det bara är dressiner som tagit sig fram på detta vis. Ånglok och rälsbussar skulle sannolikt inte klara en sådan resa.

Utan vare sig tåg eller cykeldressin fick vi som vanligt idka spårspring:

 

En uppmärksam betraktare kanske såg varningsklossen i spåret?

 

Just det, stanna i tid så du inte spårar ur.

Nu stod emellertid vår håg västerut, så ditåt reste vi vidare.

 


Denna serie från den långa midsommarhelgen 2015 omfattar nio inlägg:

28 juni: Österbymo
29 juni: Kisa
30 juni: Falerum
1 juli: Valdemarsvik
2 juli: Getå

3 juli: Ett mellanspel på Löfstad slott
3 juli: Fågelsta
4 juli: Hästholmen
5 juli: Fleischmann

 

891 mm, Fågelsta, Midsommar 2015, Mjölby-Hallsberg, Sofia F., VFJ, Vadstena-Fågelsta, dressin, kilometerstolpe, museijärnväg, plankorsningar, reseberättelse,

Kommentera

Publiceras ej