Efter en heldag på cykel höll jag mig hemma i lördags den 13 juli. Det vill säga, jag satt inte inne utan avbrott, för det hade ju varit tråkigt. Solen sken emellanåt och jag gick på den lokala frikyrkans lördagsloppis där jag köpte en bok och en vattenkokare. Det var småtrevligt.

Sedan fick jag för mig att ge mig ut till en liten plats mitt i skogen mellan Holsbybrunn och Sjunnen. Där hade jag nämligen sett en skylt som lockade inte endast till läsning utan också till besök:

 

Stenen i fråga fann jag, men vad den vill säga är mer oklart. Ska jag vara ärlig, gav den mest intryck av att vara en besöksplats för något mumbo-jumbosällskap som utövar skumma new-ageseanser. En läsning i officiella dokument visar att ristningarna är från 1800- och 1900-tal, så helt fel ute kanske jag inte är. :)

 

Inte långt därifrån fann jag emellertid en jättelik vägbro.

 

Gick den över ett vattendrag? Nähädå, den gick över Emådalsbanan.

Såklart. Den slingrar sig fram genom trakten och närhelst något intressant inträffar, är den i närheten. I det här fallet är det den nya ringleden runt Vetlandas förorter som har givit upphov till en ny viadukt och enligt en uppsatt skylt är den byggd 2015.

Nu noterade jag att man hade tagit till rejält när den byggdes. Som var och en kan se är det inte bara hjälpligt plats för ett spår med tillhörande tåg: det skulle med lätthet få rum två spår, nästan tre, och frågan är om man inte även skulle kunna stapla två containrar över varandra. (Sådant sker på amerikanska godsbanor men har vad jag vet aldrig förekommit i Sverige.)

 

Kan det vara så, funderade jag, att man har tagit höjd för en framtida utvidgning av banan? ”Vi har ingen aning om huruvida järnvägen kommer att få mer trafik framöver, om den kommer att elektrifieras eller förses med dubbelspår, och kostnadsmässigt är det ingen större skillnad när vi ändå bygger den nya landsvägen, så för alla eventualiteters skull tar vi i ordentligt.” Så kan man ha resonerat.

Just på andra sidan (den södra eller västra) fanns stoppskyltar längs en liten skogsväg. Sannolikt är de överflödiga, för jag kan inte tänka mig att några fordon längre färdas här. Den är nog en rest från tiden före bron, eftersom vägen slutar blint i bildens bakgrund.

 

Kikar man noga mellan träden kan man ana att denna konstbyggnad i jätteformat ligger drygt 36 km från Sävsjö. Även om banan mellan Sävsjö och Vetlanda inte längre finns, måste det väl vara den som fortfarande ligger till grund för kilometerräkningen mellan Vetlanda och Kvillsfors.

 

Här följer några små detaljer från under bron samt dess absoluta närhet.

Kvarglömd rälsspik:

 

Årtalsskylt:

 

Vattenrör i taket så att landsvägen inte blir översvämmad:

 

Mystifierande plastbrickor i en av sliprarna:

 

Efter att ha noterat dessa mer eller mindre intressanta detaljer, tog jag vägen tillbaka under viadukten och gick hem igen.

 

Det var klokt gjort, för ett par rejäla regnskurar med åskinslag bestämde sig för att hälla ned över trakten.

 


Min niodagarsresa till det småländska höglandet 2019 skildras i 21 blogginlägg.

 1. Prolog (utan järnvägar)
 2. Fyra tåg till Vetlanda (11 juli)
 3. En litauer på avvägar (11 juli)
 4. Brogårds industrispår (11 juli)
 5. Växling i Kvillsfors (12 juli)
 6. Genväg blir senväg (12 juli)
 7. Ensamt spår med stort utrymme (13 juli)
 8. Sorgligt i Korsberga (14 juli)
 9. Skirt och nytt i naturen (14 juli – utan järnvägar)
 10. Ekenässjön (15 juli)
 11. Sevärt i Skede (15 juli – utan järnvägar)
 12. Möte med Infranord (16 juli)
 13. Stensjön–Björköby (16 juli)
 14. Tjunnaryd och det livande regnet (16 juli)
 15. Skönhet och färg med och utan spår (17 juli)
 16. Små vägar i Småland (18 juli – huvudsakligen utan järnvägar)
 17. Kvillsfors 18 juli: tabell och diagram (18 juli)
 18. Kvillsfors 18 juli: bilder (18 juli)
 19. Väntan i Vetlanda (19 juli – huvudsakligen utan järnvägar)
 20. Hemresan (19 juli)
 21. Epilog (utan järnvägar)
Emådalsbanan, Holsbybrunn, Höglandet 2019, Skrivarestenen, bro, fornminnen, kilometerstolpe, landsvägar, reseberättelse, rälsspik, viadukt,

Kommentera

Publiceras ej