(Jag varnade senast för att detta skulle bli det nördigaste blogginlägg jag skrivit. Så är det. Ta det som en varning, om du är känslig.)

Just som jag torsdagen den 18 juli hade köpt dagens första glass och slagit mig ned på en strategiskt placerad bänk som gav såväl skugga som utsikt över Kvillsfors centrum, hörde jag i fjärran något som lät som ett lokomotivs varningssignal. Hörde jag i syne? Nej, klockan 11.38 stod ett Td-lok med vagnar vid den södra infarten till bangården. Oj, tänkte jag, så det kom en spärrfärd ändå! Det var roligt och denna dag skulle jag inte gå miste om några delar av växlingen.

Nu följde nästan tre timmar då jag med cykeln och två kameror följde Green Cargos Td nr 387 runt Kvillsfors medan det växlade vagnar i flera olika omgångar. Jag lämnade loket ur synhåll bara när det var nödvändigt och bortsett från dess knappt timslånga utflykt på det långa stickspåret till Pauliström, fick jag med mig varje rörelse det gjorde. Ja, även i Pauliström kan jag ana vad det gjorde. Sammantaget räknade jag till 33-35 olika rörelser (beroende på hur den första och sista tolkas).

Då tänkte jag som så här. Jag bör redovisa detta händelseförlopp i detalj. Någon är intresserad av godsväxling, någon annan fascineras liksom jag av logiken och matematiken, någon tredje har en koppling till de aktuella pappersbruken, någon fjärde vill återskapa ett liknande upplägg i modell.

Jag har funderat i två dygn på hur jag ska lägga upp redogörelsen i bloggen. Till sist har jag fastnat för följande lösning:

Det blir två separata inlägg. I detta blir det huvudsakligen en tabell och skisser för hur vagnarna och loket rörde sig. I nästa (vilket kommer i morgon eller senare i dag), visar jag bilder från dessa händelser.

*

Förutsättningarna var följande:

Spårsystemet i Kvillsfors består av dels den centrala bangården, dels diverse stick- och sidospår. Vilka namn eller nummer spåren rent formellt har, vet jag inte. Därför har jag låtit dem få benämningar som förefaller logiska, möjligen med ett undantag.

På Kvillsfors bangård finns tre spår. Numrerade från stationshuset är de:
* spår 1 – rundgångsspår
* spår 2 – huvudspår
* spår 3 – stickspår (kort till stoppbock)

Spår 2 fortsätter genom bangården och delar sig i:
* Pauliströmspåret
* ”Huvudlinjen”

Huvudlinjen delar sig i sin tur i:
* Nyboholmspåret (ca 1 km till stoppbock)
* Järnforsenspåret (ca 8 km)

Pauliströmspåret delar sig i samhällets utkant i:
* Pauliströmspåret (ca 8 km)
* Otrafikerat stickspår (kort till stoppbock; spåret förefaller inte vara i bruk)

I Pauliström delar sig huvudspåret vid infarten till bruksområdet i två parallella spår som senare går ihop. Således finns rundgångsmöjlighet. Från det ena (östra) av de två spåren utgår ett kortare stickspår. Från änden av de två parallella spåren går ett längre spår. I Järnforsen finns ett mer omfattande spårsystem men det är inte relevant i detta sammanhang.

Schematiskt kan detta uttryckas i denna bild:

 

Torsdagen den 18 juli 2019 anlände alltså spärrfärden från Vetlanda med lok och sju vagnar. Nedan följer en redogörelse för deras rörelser utifrån mina egna anteckningar. Inblandade vagnar har förstås formella benämningar, men av de bilder och beskrivningar som jag ger, får den intresserade själv ta reda på dessa. Bara i något fall har jag littera på vagnen.

Vagnarna i spärrfärden numreras från loket som vagn 1 (tankvagn), 2 (klottrad blå vagn, sannolikt Hbbillns), 3, 4, 5, 6 och 7 (vagnar med gröna containrar, Lgjns-w). På spår 3 i Kvillsfors står en klottrad blå vagn (Hbbillns). Den kallas vagn 8.

0.      Spärrfärden anländer till Kvillsfors.

1.      Lok+vagn 1-2-3-4-5-6-7 går genom stationen och förbi växeln mot Pauliströmspåret in på Huvudlinjen.

 

2.      Lok+vagn 1-2-3-4-5-6-7 backas mot spår 3. Vagn 6-7 kopplas av mot vagn 8 på spår 3.

3.      Lok+vagn 1-2-3-4-5 går framåt förbi växeln mellan spår 2/3.

4.      Lok+vagn 1-2-3-4-5 backas till spår 2. Vagn 4-5 kopplas av på spår 2.

5.      Lok+vagn 1-2-3 går framåt förbi växeln mellan spår 2/3.

6.      Lok+vagn 1-2-3 backas till spår 3. Vagn 2-3 kopplas av mot vagn 6-7-8 på spår 3.

7.      Lok+vagn 1 går framåt förbi växeln mellan spår 2/3.

8.      Lok+vagn 1 backas till spår 2. Vagn 1 kopplas av mot vagn 4-5 på spår 2.

 

9.      Loket går framåt förbi östra växeln mellan spår 1/2.

10.   Loket backas längs spår 1 förbi västra växeln mellan spår 1/2.

11.   Loket går framåt till spår 2 och kopplas till vagn 5-4-1. (Punkt 9-11 innebär alltså rundgång.)

12.   Lok+vagn 5-4-1 backas genom bangården via Huvudlinjen till Järnforsenspåret. Vagn 5-4-1 kopplas av.

13.   Loket går framåt förbi växeln mellan Nyboholmspåret/Järnforsenspåret.

 

14.   Loket backas in på Nyboholmspåret till pappersbruket. Tre nya vagnar kopplas på. Dessa benämns vagn 9-10-11 (blåtäckta specialvagnar).

15.   Lok+vagn 9-10-11 går framåt förbi växeln mellan Nyboholmspåret/Järnforsenspåret.

16.   Lok+vagn 9-10-11 backas till Järnforsenspåret. Vagn 5-4 kopplas på men inte vagn 1.

17.   Lok+vagn 9-10-11-5-4 går framåt via Huvudlinjen till spår 2. Vagnarna kopplas av.

 

18.   Loket går framåt förbi västra växeln mellan spår 1/2.

19.   Loket backas längs spår 1 förbi östra växeln mellan spår 1/2.

20.   Loket går framåt till spår 2 och kopplas till vagn 4-5-11-10-9. (Punkt 18-20 innebär alltså rundgång.)

21.   Lok+vagn 4-5-11-10-9 går till Pauliström.

Läget är nu: Vagn 1 står på Järnforsenspåret. Vagn 2-3-6-7-8 står på Kvillsfors spår 3. Vagn 4-5-11-10-9 är på väg till Pauliström.

 

I Pauliström finns två spår med rundgångsmöjlighet. Dessa spår benämns spår A och spår B Ett möjligt sätt att växla vagnar där är detta:

22.   Loket passerar södra växeln mellan de båda spåren. Vagn 4-5-11-10-9 kopplas av på spår A.

23.   Loket går framåt förbi norra växeln mellan spår A/B. Sex nya vagnar kopplas på. Dessa benämns 12, 13, 14 (blåtäckta specialvagnar), 15, 16 och 17 (gröna containervagnar).

24.   Lok+vagn 12-13-14-15-16-17 går via spår B förbi södra växeln mellan spår A/B.

25.   Lok+vagn 12-13-14-15-16-17 backas till spår A. Vagnarna 4-5-11-10-9 kopplas på efter de övriga vagnarna.

26.   Lok+vagn 12-13-14-15-16-17-9-10-11-5-4 backas till spårets slut. Vagnarna 9-10-11-5-4 kopplas av.

27.   Lok+vagn 12-13-14-15-16-17 går till Kvillsfors spår 2.

 

Till Kvillsfors kommer loket+vagn 12-13-14-15-16-17.

28.   Lok+vagn 12-13-14-15-16-17 backas från spår 2 via Huvudlinjen till Järnforsenspåret. Vagn 15-16-17 kopplas av mot vagn 1.

29.   Lok+vagn 12-13-14 går framåt ut på Huvudlinjen.

30.   Lok+vagn 12-13-14 backas in på Nyboholmspåret till pappersbruket. Vagnarna kopplas av.

 

31.   Loket går framåt till Huvudlinjen.

32.   Loket backas in på Järnforsenspåret. Vagn 15-16-17-1 kopplas på.

33.   Lok+vagn 15-16-17-1 går framåt via Huvudlinjen till spår 2.

34.   Spärrfärden avgår från Kvillsfors till Vetlanda med lok+vagn 15-16-17-1.

 

Sammantaget har ett lok och 17 vagnar varit inblandade:
Loket och vagn 1 har gått från Vetlanda till Kvillsfors och åter till Vetlanda.
Vagn 2-3 har gått från Vetlanda till Kvillsfors där de ställts upp.
Vagn 4-5 har gått från Vetlanda till Pauliström.
Vagn 6-7 har gått från Vetlanda till Kvillsfors där de ställts upp.
Vagn 8 stod uppställd i Kvillsfors och står kvar i Kvillsfors.
Vagn 9-10-11 har gått från Nyboholm till Pauliström.
Vagn 12-13-14 har gått från Pauliström till Nyboholm.
Vagn 15-16-17 har gått från Pauliström till Vetlanda.

En grå cykel har under tiden gått som en skottspole härs och tvärs genom Kvillsfors med omnejd…

*

Nästa gång kommer som sagt bilder från några av dessa växlingar.

 


Min niodagarsresa till det småländska höglandet 2019 skildras i 21 blogginlägg.

 1. Prolog (utan järnvägar)
 2. Fyra tåg till Vetlanda (11 juli)
 3. En litauer på avvägar (11 juli)
 4. Brogårds industrispår (11 juli)
 5. Växling i Kvillsfors (12 juli)
 6. Genväg blir senväg (12 juli)
 7. Ensamt spår med stort utrymme (13 juli)
 8. Sorgligt i Korsberga (14 juli)
 9. Skirt och nytt i naturen (14 juli – utan järnvägar)
 10. Ekenässjön (15 juli)
 11. Sevärt i Skede (15 juli – utan järnvägar)
 12. Möte med Infranord (16 juli)
 13. Stensjön–Björköby (16 juli)
 14. Tjunnaryd och det livande regnet (16 juli)
 15. Skönhet och färg med och utan spår (17 juli)
 16. Små vägar i Småland (18 juli – huvudsakligen utan järnvägar)
 17. Kvillsfors 18 juli: tabell och diagram (18 juli)
 18. Kvillsfors 18 juli: bilder (18 juli)
 19. Väntan i Vetlanda (19 juli – huvudsakligen utan järnvägar)
 20. Hemresan (19 juli)
 21. Epilog (utan järnvägar)
Green cargo, Höglandet 2019, Kvillsfors, Pauliström, Td, diagram, godstrafik, modellidéer, reseberättelse, spärrfärd, tabell, växling,

Kommentera

Publiceras ej